Kwallef van Vliek
 
 

Activiteiten

We organiseren graag jaarlijks enkele evenementen. Dat is in elk geval een open-tuin-dag. Dan is de Kwallef op z’n mooist en presenteren we ons. Het is steeds een waar tuinfeest. Van heinde en verre weet men ons te vinden. Natuurlijk willen we ook laten zien hoe we vorderen in ons reconstructieproject. en liefst organiseren we ook iets cultureels. Men kent ons inmiddels van de Jazz-avond, maar we willen meer doen! 


De omgeving (Landgoed Biesenberg en Landgoed Vliek) nodigt uit voor een wandeling. Binnenkort wordt deze gepresenteerd als “het rondje Vliek”. De kwallef ligt aan inmiddels bestaande wandelroutes en fietsroutes. We willen de Kwallef gepaste aandacht geven. Hieronder is informatie te vinden over geplande evenementen.  

Het wilde zwijn woont in dit gebied. Derhalve zijn we terughoudend mbt het promoten van de wandeling.Opening op 26 mei 2024
Feestelijke opening Kwallef van Vliek was een grote happening (7 juni Piet Schols)


Een stralend zonnetje tussen de regenwolken zorgde de laatste zondag van mei voor een feestelijke entourage in de Kwallef van Vliek. Ceremoniemester Pierre de Rooy, kan namens de vrijwilligers van de Kwallef van Vliek, enkele honderden belangstellenden welkom heten voor het project Kwallef van Vliek. De reconstructie historische moestuin, de restauratie van de monumentale moestuinmuren, herbouw van voormalige boogserre en de herinrichting van de boomgaard en entree. Als gasten van de eigenaren van Landgoed Biesenberg, Paul en Wieke Curfs-van Hoorn, waren o.m. aanwezig de burgemeester van Meerssen mevrouw Mirjam Clermonts-Aretz, van Leader Zuid-Limburg, Hub Meijers, Rob Kemmeren en Ilse Kortstee. Mevrouw Margot Beckers met kinderen en kleinkinderen.  Een ensemble samengesteld uit muzikanten van de Koninklijke Fanfare Concordia zorgde deze middag voor de prachtige muzikale noot. Ze mogen wel even genoemd worden: Chantal Heusschen, Ingrid Baan, Jeroen Gardeniers, Rob Albertz, Serve Stevens, Hub Nickel en Christel Stevens. Voor de opening van de Kwallef werd door de burgemeester in samenwerking met de kleinkinderen Roos en Olivier van de overleden Meerssense kunstenaar Paul Beckers het kunstwerk “Circle of live 2” onthuld. Een prachtig moment voor iedereen. Hierdoor waren alle werkzaamheden aan de Kwallef afgerond, waarna onze burgemeester, die er trots op was om deze middag in Ulestraten te zijn, nader inging op het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de Kwallef. Zij benadrukte dat mbt de subsidie vanuit de gemeente het raadsvoorstel, unaniem, door de gehele gemeenteraad werd gesteund. Met nu dit prachtige resultaat, dat een prachtig voorbeeld is van wat we kunnen bereiken wanneer we onze krachten bundelen voor het behoud van ons historisch erfgoed. Inmiddels was de a capella zanggroep ‘Route 66’ ook aanwezig en werd er een toast uitgebracht op het geslaagde project Kwallef van Vliek. Namens LEADER Zuid Limburg sprak Hub Meijers, voorzitter van de Lokale Adviesgroep van Leader Zuid-Limburg nog levende woorden mbt de tot de realisatie van dit fraaie project in Ulestraten. Het openingsprogramma werd afgesloten met een slotwoord door Kwallef-voorzitter Henk Urlings, die ‘boetegewoon grwjetsj’ het project Kwallef van Vliek nog eens doornam, wat er o.a. door de vele vrijwilligers is gepresteerd in 1½ jaar tijd. Muzikaal werd het programma afgesloten met het vrolijke nummer Floral Dance van Katie Moss. Ceremoniemeester Pierre de Rooy sloot het officiële gedeelte af waarna iedereen in de gelegenheid werd gesteld de Kwallef te aanschouwen. Hierna zong de zanggroep in de Kwallef nog enkele liederen ter vermaak van de nog in ruime mate aanwezige bezoekers. Bij het Maria beeldje in de boomgaard droeg Marjo van Es nog een passend gedicht voor. Voor een dergelijk groots project heb je natuurlijk ook financiële en materiële steun nodig en die kregen wij van: Bosgroep Zuid-Nederland, de provincie Limburg, Leader-Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling-Europa investeert in zijn platteland, Elisabeth Strouven Fonds, IVN Ulestraten-Natuureducatie, Gemeente Meerssen en Landgoed Vliek. Het organisatie comité opening Kwallef van Vliek, bestaande uit Paul en Wieke Curfs-van Hoorn, Raijmond Ghijsen, Piet Schols en Peter Ummels, danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze geweldige opening van de Kwallef van Vliek.


De foto's zijn van Karel Kurvers (Meervandaag)
Groen leesplankje draagt Ulestratens dialect uit

Ulestraten heeft een eigen historisch leesplankje 

door Karin Somers https://epapers.beeinmedia.nl/0424_maastricht/page_4.html 
publictie in VIA (bijlage bij DeLImburger van 30 januari 2024)

Het leesplankje met aap, noot, mies is bij de meesten wel bekend. Ook de lokale varianten met dialectwoorden duiken geregeld op. Maar de historische moestuin bij kasteel Vliek in Ulestraten heeft nu een wel heel bijzondere versie gemaakt van het beroemde leesplankje.
Wat is regenworm in het dialect?
“Hoe zorgen we ervoor dat we onze kinderen aan het dialect krijgen?” Dat was de vraag die de vrijwilligers van de Kwallef van Vliek zich enkele maanden geleden stelden. Aan de rand van Ulestraten ligt kasteel Vliek met een historische moestuin: de Kwallef. Hier ervaren tuinliefhebbers, toeristen, maar ook basisschoolleerlingen uit Ulestraten hoe honderden jaren geleden getuinierd werd. “We zagen hoe de kinderen aan het tuinieren waren, maar niet wisten wat het dialectwoord was voor bijvoorbeeld regenworm”, vertelt Piet Schols, een van de betrokken vrijwilligers. Daar moest iets aan gebeuren.
Een Ulestratens product
Piet kwam op het idee van een leesplankje. De woorden moesten wel iets te maken hebben met de moestuin. Hij benaderde oud-schooldirecteur Pierre de Rooy en zo verschenen aomzeik (mier), sjmoutwurmke (lieveheersbeestje) en pepelkes (vlinders) op het plankje. De tekeningen zijn gemaakt door een oud-inwoner van Ulestraten. Jan van Dingenen is ver in de 80, maar voelde zich vereerd om een bijdrage te leveren aan het behoud van het Ulestratens dialect. Hij tekende jarenlang voor IVN Ulestraten en zijn creaties zijn vereeuwigd op het leesplankje. Zijn kleinkinderen waren het proefpubliek en die reageerden enthousiast.
Elke dag dialect lezen
Maar hoe zorg je er nou voor dat kinderen de woorden van het leesplankje daadwerkelijk gaan gebruiken? Daar had Pierre wel een idee over. “We hebben er ook placemats van laten maken. Een leesplankje bekijk je misschien maar een paar keer, maar als je elke dag de woorden tijdens het ontbijt leest, pak je het sneller op.” En dus werden er placemats gedrukt. Ondertussen zaagde hij met Piet de vele leesplankjes. “We verkopen ze bij de Boerenbond in Ulestraten. De opbrengst gebruiken we voor het zaaigoed en gereedschap voor de moestuin.”
Levendig voor de volgende generatie
“Er ging wel wat discussie over de woorden aan vooraf”, lacht Pierre. “Sommige woorden verschillen zodra je een paar kilometer verderop bent. Zelfs over het woord ‘leesplankje’ zijn de meningen verdeeld.” Maar de discussie over het dialect houdt het levendig. En dat is nu juist de bedoeling. “Net als onze kennis over de moestuin geven we graag onze taal door aan de volgende generatie”, vertelt hij. “We zien kinderen geregeld met hun ouders naar de tuin komen om te vertellen wat ze allemaal gedaan en geleerd hebben. Zo hopen we ook dat het straks thuis aan tafel gaat met het leesplankje.”


.